Topics - BL Accounting

Topics

/Topics
Topics2019-02-10T08:57:38+00:00

Afschaffing BTW-attest

Vanaf 1 januari 2022 wordt het BTW-attest voor renovatie-en herstellingswerken aan privéwoningen afgeschaft.

Reden tot juichen of minder administratie? Wij denken van niet!

Lees aandachtig ons advies. Bij vragen kan u ons uiteraard steeds bereiken.

Volgens de nieuwe regeling dient u geen btw-attest meer te laten ondertekenen door de afnemer, maar vervangt u het attest door een clausule op de factuur. De afnemer wordt dan geacht om de factuur binnen de maand te betwisten indien het toegepaste btw tarief niet correct is.

Wij verwachten dat in de praktijk weinig facturen zullen betwist worden (de klant betaalt immers 6% in plaats van 21% BTW, en beschouwt dit als een mooie korting op de eindfactuur).

De aap komt uit de mouw bij een controle: als de fiscus vaststelt dat u een verkeerd BTW tarief heeft gehanteerd, zal u verplicht worden om de oorspronkelijke factuur te crediteren, en te vervangen door een nieuwe factuur aan 21% BTW. Die extra 15% bent u onmiddellijk verschuldigd in de aangifte, maar moet nog steeds gerecupereerd worden bij de klant.

Stuur maar eens een nieuwe factuur uit, om dan de extra btw te gaan innen….

Voorzichtigheid is dus geboden:

Wij adviseren om reeds in de gehandtekende offerte te verwijzen naar de clausule die u op de factuur zal vermelden. U vermeldt ook best dat u onmiddellijk een creditnota, en aangepaste factuur zal versturen indien u zelf vaststelt dat het gehanteerde BTW tarief niet correct is.

Indien u niet over een gehandtekende offerte beschikt, raden wij aan om minstens een schriftelijk verzoek van de klant te hebben om het tarief van 6% te hanteren.

Indien u twijfelt, hanteer steeds een BTW tarief van 21% tot de afnemer de ouderdom van het gebouw bewijst.

Tot en met 30 juni 2022 geldt er een overgangsregeling, en kan u nog steeds gebruik maken van de attesten, daarna bent u verplicht de volgende factuurvermelding op uw facturen te plaatsen:

“Btw-tarief: bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;

de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;

de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer aan minstens een van die voorwaarden niet is voldaan, dan zal de klant de toepassing van het verminderd btw-tarief schriftelijk moeten betwisten binnen een termijn van een maand en moet de dienstverrichter een aangepaste factuur of creditnota uitreiken”.

By |20 januari 2022|

Maatregelen Coronacrisis

Beste klant,

De verspreiding van het coronavirus treft ons allen.
Na een week vol nieuwe aankondigingen van Federale en Vlaamse maatregelen om onze bedrijven te ondersteunen achtten we het tijd om een inventaris op te maken van de steunmaatregelen waarvoor u in aanmerking komt.

In het document dat u hieronder kan downloaden vindt u een overzicht van alle maatregelen die vandaag werden genomen door de federale en de Vlaamse overheid. De maatregelen genomen door de andere regionale overheden (Brussel en Wallonië) vindt u hier niet terug. Deze versie van de maatregelen is een update van alle maatregelen zoals ze gekend waren op zondag 22 maart 2020, en zullen mogelijks de komende weken verder wijzigen.

By |27 maart 2020|

UBO – Deadline

30/09/2019 is de UBO deadline, ben jij al geregistreerd? De registratie van begunstigden is verplicht voor bedrijven en verenigingen.

Bijkomend uitstel (oorspronkelijk 31/03) zal de administratie niet geven. Daar het echter wel een administratieve uitdaging is, heeft de administratie wel beslist dat er tot en met 31 december 2019 een gedoogbeleid van toepassing is waarbij er geen sancties zullen worden toegepast bij foutieve of onvolledige registraties.

Vanaf 2020 kunnen de boetes oplopen van 50 tot 50.000 EUR.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt: info@blaccounting.be / 03/605 38 54

By |26 september 2019|

OPGELET: WIJZIGINGEN VOOR DE VOORAFBETALINGEN 2019

Vanaf dit boekjaar moeten de voorafbetalingen van de belastingen gebeuren op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 (Inningcentrum Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert 2 laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

De gestructureerde mededeling voor vennootschappen zal daarentegen niet veranderen. Voor natuurlijke personen is dit echter wel het geval. De nieuwe mededelingen vindt u terug op de betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen.

Voor meer informatie – info op ons kantoor!

By |12 februari 2019|

BREXIT

Heeft u uw EORI nummer reeds aangevraagd?

In het geval van een NO DEAL, volgt op 29 maart een harde Brexit.

Ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk zullen geconfronteerd worden met douanetarieven, controles en handelsbelemmeringen.

De Belgische douane neemt de nodige maatregelen om de Belgische bedrijven voor te bereiden op een harde Brexit.

Eerste hulp bij Brexit:

De Europese Commissie verplicht bedrijven die met de douane in aanraking komen, om zich te registreren aan de hand van een EORI nummer. Om te kunnen blijven handelen met het VK, heeft u bijgevolg dergelijk identificatienummer nodig.

De Douane heeft ondertussen reeds 20.000 bedrijven per brief gecontacteerd. Voor deze bedrijven heeft zij een EORI nummer klaar staan. In dat geval dient u enkel de instructies op de brief te volgen om uw EORI nummer te bevestigen.

Voert u handel met het Verenigd Koninkrijk, maar heeft u dergelijke brief niet ontvangen? Heeft u vragen met betrekking tot invoerrechten, en de gevolgen voor BTW? Neem dan contact met ons op en wij helpen u verder.

By |25 januari 2019|