Onze missie, visie en waarden

Missie, visie en waarden

/Onze missie
Onze missie2019-08-21T08:37:40+00:00

Missie

Ondernemers een optimale begeleiding garanderen in de realisatie van hun huidige en toekomstige bedrijfsdoelstellingen.

Visie

Wij willen een duurzame professionele relatie zijn voor alle ondernemingen die maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk vinden.

Waarden

Authenticiteit

Wij zijn wie we zijn.
Onze oprechtheid en geloofwaardigheid scheppen een vertrouwensband met onze klanten.

Vertrouwen

Zonder deze waarde kunnen wij geen samenwerking aanvatten met onze klanten. Vertrouwen is immers het begin van elke goede relatie.

Verantwoordelijkheid

Met de grootste zorg en toewijding oefenen wij ons vak uit, waarvoor wij dan ook de volstrekte verantwoordelijkheid nemen.

Duidelijkheid

Niettegenstaande de complexiteit van ons vak, streven wij permanent naar eenvoud en verstaanbaarheid, zodat onze klanten zich een duidelijk beeld kunnen vormen van wat uiteindelijk bedoeld wordt.

Ethiek

Het geheel van gedragsregels waaraan wij ons moeten houden ten opzichte van onze klanten, onze confraters en tegenover de maatschappij.