Boekhouding & accountancy - BL Accouting

Boekhouding & accountancy

Een heldere kijk op uw financiën

/Boekhouding & Accountancy
Boekhouding & Accountancy2019-08-21T08:38:14+00:00

Met de focus op uw business zorgen wij voor deze heldere kijk op uw financiën en alle wettelijke verplichtingen, waaronder:

 • het verwerken van de boekhoudkundige documenten
 • het opstellen van btw-aangiften, ic-listings en listings afnemers belastingplichtigen
 • het opstellen van de aangiften intrastat
 • de periodieke opvolging op balansniveau
 • het opstellen van periodieke exploitatierekeningen en boordtabellen
 • het opstellen van budgetplannen met toetsing aan de periodieke exploitatierekeningen
 • de jaarlijkse doorlichting van de onderneming gevolgd door het opstellen van de jaarrekening (enkel voor vennootschappen)
 • het uitvoeren van opdrachten door de wetgever voorbehouden aan de externe accountants
 • de begeleiding bij de herstructurering van ondernemingen (fusies, splitsingen en vereffeningen)
 • het verlenen van bijstand bij familiale opvolging en overdracht van ondernemingen
 • de waardebepaling van ondernemingen
 • investering- en rendabiliteitanalyses