Interimdividenden niet voor bvba's!

Het Wetboek van Vennootschappen staat alleen naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandelen toe een interimdividend uit te keren.

Bvba's mogen dus niet overgaan tot het uitkeren van interimdividenden, d.w.z. dividenden die worden toegewezen voor het einde van het lopende boekjaar, en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, en middels de voorafgaande toestemming van de algemene vergadering (die deze mogelijkheid specifiek in de statuten van de vennootschap moet hebben ingeschreven).

Voor een BVBA bestaat de enige manier om te anticiperen op een dividend erin een kortere termijn vast te stellen voor het eerste boekjaar van de vennootschap ... of de termijn van het boekjaar, in het geval van een reeds bestaande vennootschap, te verkorten.

 

Luc Lingier
Accountant, belastingconsulent en vermogensplanner

Inschrijven op onze nieuwsbrief:


© Luc Lingier - Niets uit deze teksten en artikels mag worden verveelvoudigd in enige vorm of wijze zonder voorafgaande toestemming van de auteur.