Compenseerbaarheid van fiscale verliezen

Fiscale verliezen zijn tot op vandaag onbeperkt compenseerbaar met de toekomstige fiscale winsten. Hierdoor ontstond een bloeiende handel in de verkoop van verlieslatende vennootschappen. Maar de fiscus  greep in en maakte dit onmogelijk door te stellen dat de aftrek van compenseerbare verliezen vervalt in geval de verwerving of de wijziging van de controle van een vennootschap niet beantwoordt aan de rechtmatige financiële of economische behoeften. Die wetsbepaling beperkt zich ook tot de overdracht van de notionele intrestaftrek en de niet-verleende investeringsaftrek.

Maar de rechtspraak denkt daar toch anders over. Voornamelijk stuit men op de betekenis van de woorden “rechtmatige financiële of economische behoeften” en meer bepaald in wiens hoofde het begrip moet worden beoordeeld.  Is dit in hoofde van de vennootschap zelf of is het in hoofde van de aandeelhouders?  Ook de continuïteit inzake werkzaamheden en tewerkstelling vereist om aan rechtmatige economische of financiële behoeften te voldoen staat ter discussie.

De bewijslast ligt bij de Administratie waarbij deze het bewijs moet leveren dat er geen rechtmatige financiële of economische behoeften aanwezig zijn. In werkelijkheid zal de belastingplichtige moeten aantonen dat er andere redenen ten grondslag leggen dan louter fiscale bij de overname van de aandelen.

Uit de meest recente rechtspraak kunnen we echter vaststellen dat wanneer de activiteiten van de overgenomen vennootschap worden verder gezet, de verliezen ervan wel compenseerbaar zouden zijn.


Luc Lingier
Accountant, belastingconsulent en vermogensplanner
 

Inschrijven op onze nieuwsbrief:


© Luc Lingier - Niets uit deze teksten en artikels mag worden verveelvoudigd in enige vorm of wijze zonder voorafgaande toestemming van de auteur.